Länkar

Välkommen till Sandbergska skolans matnyttiga bloggar och länkar.

Bloggar Adress
Blogadresser får ni av respektive klasslärare F-5  
 Information 6 - hittar ni på Infomentor
Länk Adress
Skolverket www.skolverket.se
Bris www.bris.se
Jordens barn pris för barns rättigheter

www.childrensworld.org

Skolvalet dexter.upplandsvasby.se/Default.asp?page=auth/common/login&_error=You_have_no_valid_session
Europeiska försäkringsbolag www.europeiska.se/sv/
Mediarådet www.medieradet.se
Kulturer www.kulturer.net
Friends www.friends.se
Netscan www.netscan.se
Fair-Play www.fair-play.se
Surfalugnt surfalugnt.se
Skydda ditt barn www.skyddadittbarn.nu
   
   
   
   
   
   
   
Share

Logga in

Besökare online

Vi har 12 besökare och inga medlemmar online