Förskoleklass

Förskoleklass 
På Sandbergska competens ska alla barn känna sig trygga och välkomna, få möjligheter att utforska, leka, lära, samt känna sig delaktiga i sitt lärande för framtiden. Bli nyfikna, kreativa och självständiga. Barnen kommer att förberedas inför skolstarten på ett lustfyllt sätt, det ska vara roligt att börja skolan!
Några viktiga områden i förskoleklasser:
• Språklekar enligt Bornholmsmodellen – vi jobbar varje dag med språklekar som lägger grunden för barnens läs och skrivutveckling
• Matematik – matematik i vardagen, tid och rumsuppfattning, begrepp, sortering, klassificering, mönster, antal, taluppfattning etc.
• Utevistelse varje dag – lek och rörelse.
• Skogsutflykt varje vecka med fokus på lärande ute i naturen.
• Idrott.
• Musik/sång och dans – rytmik, sång och spel, varje dag.
• Skrivdans – en metod för att öka barnens självkänsla och vägen till skriftspråket.
• Engelska – vi lär oss lekar, rim och ramsor enkla sånger på engelska redan i förskoleklassen.
• Dagliga samlingar med viktiga samtal och diskussioner.
• Samarbete med klass 1, för en smidig övergång. Faddersystem.

DSC_0181

 

DSC_0512

Läs om Sandbergska competens pedagogiska grundidé...

 

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 7 besökare och inga medlemmar online