Övrigt

Argentina

 Argentina - Cordoba
 

Vår vänskola i Argentina - Cordoba heter Colegio Nacional de Montserrat, skolan ligger i hjärtat av Cordoba som är en mycket gammal universitetsstad med anrik historia. http://monserrat.unc.edu.ar

Den första resan gjordes ht - 17 för planering av arbetet med lärare och rektorer. Den första resan med elever gjordes vt - 18 och den andra resan med elever under ht - 18. Vt - 19 kommer elever från Argentina hit till Sandbergska competens för första gången. 

Syftet och planen med våra internationella samarbeten är att hitta former för samarbeten och att öka måluppfyllelsen. Det tar avstamp i läroplanen utifrån värdegrunden och skolans uppdrag. Ex: Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur­ och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

- Öka förståelse för andra och vår omvärld. ( Kultur, språk, traditioner, historia, geografi, samhällsstruktur och skolsystem)

- Öka elevernas språkkunskaper - engelska och spanska

- Förbättra den sociala kompetensen

- Förmåga och kompetens att arbeta i globala sammanhang

- Kollaborativt lärande - vi lär av varandra och tillsammans.

- Öka elevernas och lärarnas interkulturella medvetenhet.

- Utveckla kritiskt tänkande.

- Vänskap över nationsgränser.  De vinster man ser att vi på skolan får utav dessa utbyten och samarbeten är så värdefulla och fantastiska. Eleverna växer som människor och broar byggs!

 
 
 
Share

Logga in

Besökare online

Vi har 39 besökare och inga medlemmar online