Förskoleklass

Förskoleklass 
På Sandbergska competens ska alla barn känna sig trygga och välkomna, få möjligheter att utforska, leka, lära, samt känna sig delaktiga i sitt lärande för framtiden. Bli nyfikna, kreativa och självständiga. Barnen kommer att förberedas inför skolstarten på ett lustfyllt sätt, det ska vara roligt att börja skolan!
Några viktiga områden i förskoleklasser:
• Språklekar enligt Bornholmsmodellen – vi jobbar varje dag med språklekar som lägger grunden för barnens läs och skrivutveckling
• Matematik – matematik i vardagen, tid och rumsuppfattning, begrepp, sortering, klassificering, mönster, antal, taluppfattning etc.
• Utevistelse varje dag – lek och rörelse.
• Skogsutflykt varje vecka med fokus på lärande ute i naturen.
• Idrott.
• Musik/sång och dans – rytmik, sång och spel, varje dag.
• Skrivdans – en metod för att öka barnens självkänsla och vägen till skriftspråket.
• Engelska – vi lär oss lekar, rim och ramsor enkla sånger på engelska redan i förskoleklassen.
• Dagliga samlingar med viktiga samtal och diskussioner.
• Samarbete med klass 1, för en smidig övergång. Faddersystem.

DSC_0181

 

DSC_0512

Läs om Sandbergska competens pedagogiska grundidé...

 

Share

Om skolan

Sandbergskas pedagogiska grundidé

Sandbergska competens är en friskola som är belägen i ljusa och fina lokaler mitt i UpplandsVäsby.

 Vi jobbar med hemklassrum och en trivsam lugn miljö som stimulerar till arbetsro och lust till att lära.

 För oss är det viktigt att våra elever under skoldagen erbjuds god och hälsosam mat,

därför samarbetar vi med Stor& Liten catering som lagar mat från grunden - naturliga råvaror, inga halvfabrikat.

 

Vi vill skapa en inkluderande skola - en världsklass - där alla människor, med sina olika och unika förmågor

är lika mycket värda. Vi jobbar med digitalt lärande i undervisningen för att stärka kunskaperna hos eleverna. 

Vi använder även digital teknik och artificiell intelligens (AI) för att kartlägga och följa upp våra elevers läsutveckling.

Vi arbetar utifrån ledorden: fokus, lärande och framsynthet.

 

Fokus handlar om att få vara med och påverka sin egen utveckling. Eleverna ska vara väl

insatta i uppsatta mål och kunskapskrav samt sin egen progression. Elevernas idéer och

tankar om hur skolan ska bli en ännu bättre arbetsplats ska genomsyra vardagen.

 

Lärande handlar om att skolan ska borga för att eleverna ska nå en god måluppfyllelse. Alla

elever ska nå målen, men skolans ambition är att eleverna ska uppnå mer än så. Eleverna

ska få goda baskunskaper i matematik, svenska och engelska. Detta ska uppnås genom att

avsätta extra tid för dessa ämnen. 

 

Framsynthet handlar om att skolan ska följa med i den globala utvecklingen. Det är viktigt

att koppla ihop skola och samhälle, och se till de möjligheter och krav som ställs på morgondagens

medborgare. Det sker en snabb utveckling i samhället idag. Vilka kvaliteter kommer

att efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden? Vi utrustar alla elever med en iPad/

dator under sin tid hos oss och eleverna använder den som en naturlig del i undervisningen.

Våra elever i år 6-9 läser bland annat kinesiska som språkval och vi ger elever möjligheter att delta i

internationella utbyten med t.ex. Argentina och Kina.

EleverLäs vidare om förskolan, fritidsverksamheten och våra lokaler...

Share

Underkategorier


Logga in

Besökare online

Vi har 6 besökare och inga medlemmar online