Förskoleklass

Förskoleklass 
På Sandbergska competens ska alla barn känna sig trygga och välkomna, få möjligheter att utforska, leka, lära, samt känna sig delaktiga i sitt lärande för framtiden. Bli nyfikna, kreativa och självständiga. Barnen kommer att förberedas inför skolstarten på ett lustfyllt sätt, det ska vara roligt att börja skolan!
Några viktiga områden i förskoleklasser:
• Språklekar enligt Bornholmsmodellen – vi jobbar varje dag med språklekar som lägger grunden för barnens läs och skrivutveckling
• Matematik – matematik i vardagen, tid och rumsuppfattning, begrepp, sortering, klassificering, mönster, antal, taluppfattning etc.
• Utevistelse varje dag – lek och rörelse.
• Skogsutflykt varje vecka med fokus på lärande ute i naturen.
• Idrott.
• Musik/sång och dans – rytmik, sång och spel, varje dag.
• Skrivdans – en metod för att öka barnens självkänsla och vägen till skriftspråket.
• Engelska – vi lär oss lekar, rim och ramsor enkla sånger på engelska redan i förskoleklassen.
• Dagliga samlingar med viktiga samtal och diskussioner.
• Samarbete med klass 1, för en smidig övergång. Faddersystem.

DSC_0181

 

DSC_0512

Läs om Sandbergska competens pedagogiska grundidé...

 

Share

Om skolan

Sandbergskas pedagogiska grundidé
Vi har valt att ha fokus på tre olika “spår” - fokus, lärande och framsynthet
Vi vill säkra elevernas kunskap genom att ha en utökad timplan. De kommer att ha lite längre skoldagar. Den extra tiden läggs på matematik, svenska och engelska. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna ytterligare väljer vi att ha mindre elevgrupper i förskoleklass och år 1. Det är då den viktiga grunden läggs. Fördelen med mindre elevgrupper i just de yngre åldrarna, är även att vi har större möjlighet att upptäcka elevers eventuella svårigheter i ett tidigt stadium.

Vi vill uppmuntra elevers egna idéer. Vi kommer att samarbeta med lokala företag och bygga broar mellan skola – företag - samhälle. Den moderna skolan tror vi är en naturlig och aktiv del av samhället. En tidigare naturlig tanke vid nyetablering av en skola, har varit att bygga en skola ute på en åker, en äng. Rent fysiskt avskilt och isolerat från det övriga samhället. Vi tror på tanken om att samhället och skolan behöver närma sig varandra. Båda parter har allt att vinna på ett samarbete, en öppenhet. Skolan kan inte längre leva sitt egna isolerade liv. Skolan har ett ansvar att fostra morgondagens arbetstagare. Därför måste vi ständigt hålla oss uppdaterade om vad morgondagens arbetsgivare kommer att efterfråga.

Vi tror på att elever som känner att de kan påverka sin skolvardag känner en större lust till att lära. Vi ska ha tydliga mål att arbeta efter, väl kända för elever, lärare och föräldrar. Samtidigt kan elever få vara med och påverka sin egen väg till målet. Vi kommer att ha lärarledda lektioner. Den absolut största delen av elevers lärande ska ske i skolan. Det ansvaret ska inte ligga på föräldrar hemma efter skoltid. 

 

Elever

Läs vidare om förskolan, fritidsverksamheten och våra lokaler...

Share

Underkategorier


Logga in

Besökare online

Vi har 28 besökare och inga medlemmar online