Utbildningar

Utbildningar

Exempel på Workshops

Målet med våra workshops är att ge deltagarna ökad trygghet i att använda digitala redskap i syfte att förnya sin undervisning. Fokus ligger på det praktiska handhavandet och kopplingen till relevanta styrdokument är tydlig. Målgruppen är pedagoger och/eller förskolechefer/rektorer i grupper om upp till 25 personer. Vi följer alltid upp våra utbildningsdagar för att säkerställa att nästa steg blir så bra som möjligt.

 

 

SOCIALA MEDIER I DET MODERNA LEDARSKAPET


Hur kan du nyttja kraften i exempelvis Twitter och Facebook för egen utveckling och nätverkande?


Målgrupp: Skolledare och pedagoger från förskola till gymnasium

 

DIGITALA VERKTYG FÖR SKOLLEDARE


Vi ger dig kännedom om de digitala verktyg som används i undervisningen, samt effekti- viserar ditt dagliga arbete som chef. 


Målgrupp: Skolledare från förskola till gymnasium

 

SYNLIGT LÄRANDE MED DIGITALA VERKTYG

95% av allt arbete som sker i skolan har en positiv påverkan på eleverna, men hur vet vi vad som fungerar bäst? I föreläsningen får du svar på frågan samt praktisk kunskap om de verktyg du kan använda för att göra lärandet synligt i klassrummet. Föreläsningen baseras på John Hatties böcker om Synligt Lärande (Visible Learning).

 

21ST CENTURY SKILLS


Vilka förmågor kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden och hur ska vi planera undervisningen för att eleverna ska utveckla dessa? Här får du verktygen att skapa uppgifter som tränar eleverna för framtiden.

Målgrupp: Skolledare och pedagoger från förskola till gymnasium

 

21ST CENTURY LEARNING DESIGN


Hur utformar du din undervisning för att säkerställa att eleverna får träna förmågorna inom 21st Century Skills? Vi ger dig ett verktyg för att på ett enkelt sätt planera undervisningen och samtidigt kvalitetssäkra innehållet. Workshopen fokuserar på förmågor som samarbete, kommunikation, problemlösning, användandet av IKT, självledarskap mm.


Målgrupp: Skolledare och pedagoger från förskola till gymnasium

 

FORMATIV BEDÖMNING


Det finns många tjänster på nätet som ger ett gott stöd till att arbeta formativt med elever. Vi visar hur du med relativt enkla medel kan ge dina elever effektiv feedback på skolarbetet.


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

KOMMUNIKATION


Internet är det ultimata kommunikationsverktyget. Vi presenterar några av de tjänster som är bäst anpassade för skola och förskola.


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

BLOGGEN SOM MÖJLIGGÖRARE


En blogg kan användas på många sätt, i många olika ämnen. Bloggen stöttar den formativa processen och låter eleverna mötas i tankar och funderingar. Vi visar exempel på hur bloggar kan utformas och startar därefter egna.


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

UNG PÅ NÄTET


Hur ser ungdomars nätkulturer och sociala sammanhang ut? Ungdomar möter dagligen bilder, texter och filmklipp som påverkar dem. Här får du se nätet från deras perspektiv. 


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

PADDAGOGIKEN I PRAKTIKEN


Plattan ger förutsättningar för ett kreativt lärande. Vi sätter här fokus på den skapande processen och det lustfyllda lärandet. 


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

PRESENTERA MED DIGITALA VERKTYG


Låt oss gå på djupet i några verktyg som används för att planera och genomföra presentationer.


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

FLIPPA DINA LEKTIONER


Det flippade klassrummet innebär att eleverna tar del av stoffet hemma och övar på momentet när de kommer till skolan. Du får kunskaper och färdigheter i hur du kan flippa din undervisning och arbeta smartare. 


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

WEBBASERAD MATEMATIK FÖR SKOLANS YNGRE ÅLDRAR


På internet finns allting. Även kvalitativt material för din undervisning. Man kan träna multiplikation, arbeta med statistik, geome-triska former och mycket, mycket annat. Planera för bedömning, kreativitet och lärlust. 


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium


 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN MED LÄRPLATTAN SOM VERKTYG


Hur kan man synliggöra processer, reflektera i realtid på ett effektivt och i ett barnnära perspektiv? Att få barnen delaktiga, ha större Fokus i dokumentationen av sina projekt och rhizomiska lärprocesser. Med hjälp av digitala verktyg möjliggörs nya förutsättningar för reflektion utifrån barnens, pedagogernas och föräldrarnas perspektiv.


Målgrupp: Pedagoger i förskolan

 

LÄRPLATTAN I FÖRSKOLAN


Fördelarna med att införa lärplattor redan på förskolan är många. Förskolebarnen får möjligheter att tidigt bekanta sig med digitala verktyg för både lek och lärande. Kreativiteten som frigörs hos barn och pedagoger med nya pedagogiska arbetssätt har visat att motivationen ökar. Den dagliga verksamheten upplevs dessutom som mer lustfylld. Förskolebarnen får en vana att använda digitala verktyg som de sedan tar med sig till skolan. Denna workshop bjuder på en mängd konkreta tips på appar och arbetssätt som passar i förskolan.


Målgrupp: Pedagoger i förskolan

 

AUGMENTED REALITY I LÄRANDET


Hur kan vi använda mobila enheter för att ge en djupare dimension till lärandet? Vi ger dig inspiration kring vilka verktyg som finns och möjlighet att få reflektera kring hur dessa kan användas i er verksamhet. 


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

SPELIFIERAT LÄRANDE


Använd drivkraften i spelandet för att motivera och inspirera dina elever. Vi provar olika spel och sociala plattformar som kan berika lärandet och vi analyserar de meka- nismer som ligger bakom ett framgångsrikt användande.


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

SKAPA OCH PUBLICERA FILM


Att presentera sitt budskap med film är både roligt och lärorikt. Tillsammans skapar vi film, från ax till limpa, som sedan publiceras på nätet.
Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

GEOCACHING SOM PEDAGOGISK METOD


Geocaching är en digital skattjakt som går att applicera på de flesta skolämnen. Mobiliteten ger fördelar och nya möjligheter som gör att lärandet hittar nya vägar.


Målgrupp: Pedagoger i förskola till grundskola

 

PROGRAMMERING PÅ ETT ENKELT SÄTT


Även yngre elever kan koda och producera enkla spel. Här går vi genom några enkla verktyg som gör att dina elever går från att vara konsumenter till producenter. 


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

WWW – WIKIS,
WIKIPEDIA, WIKISPACES


Vill du veta hur Wikipedia fungerar samt hur man startar en egen wiki att använda med elever? Vi tittar på goda exempel och provar på att göra det själva.


Målgrupp: Pedagoger från förskola till gymnasium

 

ÄMNESSPECIFIKA WORKSHOPS


Vi designar ämnesspecifika workshops utifrån era önskemål och de förutsättningar ni har. Vi presenterar en mängd konkreta exempel ifrån andra verksamheter och tittar på hur vi tillsammans kan utveckla undervisningen på er skola. 
Målgrupp: Ämnespedagoger

 

DU BESTÄMMER!


Vi anpassar gärna workshops och föreläsningar efter era önskemål och utbildar er
i det just det ni behöver. Kontakta oss så samplanerar vi.


Målgrupp: Ert val

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 5 besökare och inga medlemmar online