Avgiftsfri skola

Skollagen 10 kap.

§ 10 Utbildningen ska vara avgiftsfri.

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.

 

§ 11 Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.


Följande gäller på Sandbergska:

-  Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning

-  Avgifter i samband med ansökan får inte tas ut

-  Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna

-  Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola

-  I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg

-  På eget initiativ har elever och föräldrar möjlighet att arbeta in pengar till klassen. 

Insamlingar utöver "obetydlig kostnad" kommer inte att initieras eller skötas av skolans personal

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 22 besökare och inga medlemmar online