Pedagogiska grundidé

Pedagogiska grundidé

FOKUS LÄRANDE och FRAMSYNTHET
Att skapa en inkluderande skola, en världsklass - där alla människor med skilda förmågor är lika mkt värda. En skola fylld av modiga, kunskapstörstande, målfokuserade, nytänkande och företagsamma människor med tillförsikt inför framtiden. En plats där allt är möjligt.
Sandbergskas pedagogiska grundidé
Sandbergska competens är en friskola som är belägen i ljusa och fina lokaler mitt i UpplandsVäsby.
Vi jobbar med hemklassrum och en trivsam lugn miljö som stimulerar till arbetsro och lust till att lära.
För oss är det viktigt att våra elever under skoldagen erbjuds god och hälsosam mat,
därför samarbetar vi med Stor& Liten catering som lagar mat från grunden - naturliga råvaror, inga halvfabrikat.
Vi vill skapa en inkluderande skola - en världsklass - där alla människor, med sina olika och unika förmågor
är lika mycket värda. Vi jobbar med digitalt lärande i undervisningen för att stärka kunskaperna hos eleverna. 
Vi använder även digital teknik och artificiell intelligens (AI) för att kartlägga och följa upp våra elevers läsutveckling.
Vi arbetar utifrån ledorden: fokus, lärande och framsynthet.
Vi har fullt fokus på Dig som elev på Sandbergska. Du som elev är det viktigaste vi har. Därför ska du också känna att du har möjlighet att påverka din skolvardag. Vi arbetar mycket med elevers idéer och tankar om hur skolan kan bli en ännu bättre arbetsplats för elever och vuxna.
Lärande handlar Du som elev på Sandbergska får mycket goda baskunskaper; kunskaper inom matematik, svenska och engelska. Det får du bland annat genom att du kommer att ha lite extra tid för just dessa ämnen. Vi har undervisning i engelska redan frän förskoleklass. 
Framsynthet handlar om att Världen och samhället förändras. Skolan måste följa med i den utvecklingen. På Sandbergska ser vi alltid framåt. Vi kopplar ihop samhälle och skola. Vilka förväntningar finns på morgondagens arbetskraft? Våra elever i år 6-9 läser bland annat kinesiska som språkval och vi ger elever möjligheter att delta i
internationella utbyten med t.ex. Argentina och Kina.
A-C46
Share

Logga in

Besökare online

Vi har 23 besökare och inga medlemmar online