Övrigt

Argentina

 

 

 

På Sandbergska Competens ska elever under sin skoltid i så stor utsträckning som möjligt  få delta och samverka med andra elever internationellt.

Vi ska rusta eleverna för morgondagens utbildning och arbetsmarknad på bästa sätt och på så vis skapa världsmedborgare med framtiden för sina fötter.
Vårt övergripande mål är att dessa samarbetsprojekt blir en väl levande del i vår verksamhet som bidrar till ett livslångt lärande för eleverna i skolmiljön. Vi vill också öka deras vilja att lära och öppna upp deras möjligheter till ett fortsatt lärande i en global kontext, utanför skolans värld och utanför rikets gränser.

Våra samarbeten skall bidra till att öka förståelsen och samarbete mellan elever och lärare från våra olika samarbetsländer. Bidra till den globala förståelsen och öka elevernas sociala förmågor samt bidra till ökat lärande. Öka personalens kompetens och yrkesskicklighet samt att öka förståelsen för andra sätt att undervisa samt och ge en unik möjlighet till att reflektera över den egna lärarrollen.Vi kommer att arbeta utifrån läroplanens mål kring internationalisering och läroplanens värdegrundsfrågor såsom solidaritet, jämlikhet samt allas lika värde.

 

Argentina - Cordoba

Vår vänskola i Argentina - Cordoba heter Colegio Nacional de Montserrat, skolan ligger i hjärtat av Cordoba som är en mycket gammal universitetsstad med anrik historia. http://monserrat.unc.edu.ar

Den första resan gjordes ht - 17 för planering av arbetet med lärare och rektorer. Den första resan med elever gjordes vt - 18 och den andra resan med elever under ht - 18. Vt - 19 kommer elever från Argentina hit till Sandbergska competens för första gången. Eleverna bor hos varandra under dessa utbytesresor och får en riktig inblick i respektive land och samhälle, ett lärande för livet. Det blir viktigt på riktigt!

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 23 besökare och inga medlemmar online