Vision

VISION

En skola där varje elev får en god grund att bygga framtiden på. 

En skola som ger goda baskunskaper

En skola där det är häftigt att kunna saker

En skola med tryggt ställe med arbetsro. 

En skola där varje aktivitet ”kittlar” eleven att vilja lära mer.

Sandbergska skolan skall vara Väsbys bästa skola

 

Vår  Affärside  är att erbjuda en skola som riktar sig till de elever som vill lägga en god grund i svenska, engelska och matematik. En skola som är fylld av modiga, målfokuserade, nytänkande och företagsamma människor medtillförsikt inför framtiden. En plats där vi fokuserar på möjligheter. Skolan jobbar med digitalt lärande, klassrumsundervisning och en uttalad satsning på basämnen från tidig ålder och där internationella arbeten är centrala delar. Sandbergska competens vänder sig till barn och föräldrar främst i Upplands Väsby. Skolan har klasser från fsk-9 med ca 25 elever i varje klass, skolan jobbar med digitaltlärande, klassrumsundervisning, satsning på kärnämnen från tidig ålder och internationella samarbeten.

 

Våra Kunder kommer från större delen av Upplands Väsby, där majoriteten av barnen kommer från områdena Odenslunda, Vik, Bredden, Bollstanäs, Smedby och Centrala Väsby. Några få elever är också representerade från grannkommunerna. Skolan ligger centralt i Upplands Väsby vilket gör det lätt för många att ta sig dit. Skolan har idag ca 300 elever. Idag står ca 430 barn i kö till skolan. Intresset för skolan är stort.

 

Skolans viktigaste  Resurser är skolans personal som består av 32 anställda De flesta är fastanställda på tillsvidare tjänst, några har vikariat, några jobbar på timme och några är konsulter. Personalen som jobbar på skolan har mycket bred kunskap och en vilja att utveckla både skolan, eleverna och sig själva. Skolan skall för denna personal vara en en attraktiv arbetsplats. Lokalerna som skolan hyr är nytänkande och moderna. Skolan har bra kontakt med sina leverantörer.

 

Varumärket  Sandbergska competens är mycket omtyckt av personalen, elever, föräldrarna och intressenter från kommunen och näringslivet. Varumärket Sandbergska har blivit känt både inom kommunen och utanför kommen genom bl.a. vår IT satsning och vänskola i Kina och Argentina. Skolan förknippas med bl.a. nytänkanden, kvalité och kunskap. Sandbergska competens AB skall vara ledande inom skolområdet i Upplands Väsby kommun.