TIL på Sandbergska competens

På Sandbergska erbjuder vi barn TIL. TIL står för Tidig Intensiv Lästräning.

 

I dag är det en stor spännvid på de yngre barnen när det gäller läsning. Några barn lär sig läsa tidigt medan några lär sig lite senare. Barn kan behöva extra stöd och intensivträning för att komma igång med läsningen som är grunden för fortsatta studier. Att klara av läsning stärker barnets självkänsla, skapar en trygghet hos barnet och en lugnare barngrupp.

 

På Sandbergska skolan vill vi att våra elever skall kommer igång tidigt med läsningen. Några elever har redan provat på arbetssättet tillsammans med Eva som är vår förskollärare. Eva har under många år jobbat med TIL. Under ca 12 veckor intensivtränar barnet med Eva varje dag i ca 20 minuter. Arbetssättet är väl beprövat och ger mycket bra resultat hos våra eleverna.

 

Små insatser tidigt ger stora framtida vinster.

 

Du kan läsa mer om TIL under bifogade länkar.

 http://www.til-pedagogik.se/

http://www.dn.se/sthlm/ny-metod-gor-lasning-lustfylld-1.765010