Nu sjösätter vi…

Vi kan härmed mycket stolt presentera  ”Mission SandPaddan”


Vi kommer vid terminsstart hösten 2011 att dra igång ett stort och omfattande projekt där vi kommer

att använda oss av iPads som inlärningsverktyg för alla barn från förskoleklass – skolår 3.

Projektet innebär en omdefinierad syn på lärande där kreativitet, lust och motivation får en central

plats med ett fördjupat lärande som yttersta mål. Införandet av iPads handlar om att skapa en helt ny

omdefinierad lärmiljö och inte bara om att byta ut penna och papper mot ny teknik.

 

Jessica som är en av våra nya lärare till hösten 2011 kommer vara ansvarig för sattsningen och

utvecklingen på skolan. Jessica är utbildad Pim 5

Ser mer på bl.a https://sites.google.com/site/ipadiskolan/anvaend