Frågor och svar

Frågor och svar om skolvalet 2017

(informationen är hämtad från kommunens hemsida)

 

Är det först till kvarn som gäller när skolvalet öppnar?

Svar: Nej det har ingen betydelse när du gör valet under själva skolvalsperioden. Antagningarna görs inte förrän efter skolvalet är avslutat.
 

Jag har gjort ett val och ångrar mig under skolvalsperioden. Kan jag gå in och ändra?
Svar: Ja, du kan när du vill under skolvalsperioden 3 februari - 23 februari logga in och ändra på dina skolval.

 
Hur får jag information om skolorna för att kunna göra ett bra val?
Svar: Väsby jämföraren på kommunens hemsida - läs mer härlänk till annan webbplats
 

Kan jag tacka nej till en skola jag fått plats på?
Svar: Ja, du kan tacka nej på erbjudandet av plats på en skola du fått hemskickat. Kom ihåg att meddela detta till skolan och sedan tar du själv kontakt med den skola du önskar istället.

 
Vad händer om jag inte får någon plats på någon av de skolor jag sökt till?
Svar: Om du inte får ditt förstahandsval placeras du på den skola som du sökt i andra hand. Får du inte plats i den skolan får du den i tredje hand och så vidare. Om du inte erbjuds plats på någon av de skolor som valt placeras du på en kommunal skola med lediga platser enligt närhetsprincipen.
 

Har mitt barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?
Svar: Önskar du att ditt barn börjar förskoleklass tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år kontaktar du rektor på aktuell skola.

 
Kan jag söka fritidshemsplats samtidigt som jag gör skolvalet?
Svar: Du kan inte söka fritidshemsplats i skolvalsprogrammet samtidigt som du gör dina skolval. Detta görs via länken ansökan barnomsorg/fritidshemsansökan som du hittar på förstasidan efter du loggat in.

 
Om barnet bor växelvis hos föräldrar/vårdnadshavare som bor tillsammans — kan den ena föräldern välja skola utan att den andra vet om det?
Svar: Skolvalet görs av den ena vårdnadshavaren som har barnet folkbokfört hos sig. Det krävs bådas namnteckning på bekräftelsebrevet för att en placering på en skola ska bli godkänd.
 

Behöver jag välja skola via webben när det gäller val till en fristående skola?
Svar: Eftersom skolvalet omfattar samtliga grundskolor måste även val fristående skolor göras via kommunens webbplats. Du ansöker om plats direkt till den fristående skola du önskar, och du ska även göra din anmälan av sökt fristående skola via kommunens webbplats under skolvalsperioden.

Kan jag välja skola med pappersblankett?
Svar: Nej, det finns inga pappersblanketter för val av skola. All ansökan sker på skolvalets webbplats som är öppen under skolvalsperioden som infaller
3 februari - 23 februari 2017. Behöver du hjälp med att genomföra skolvalet. Ta kontakt med Väsby Direkt 08-590 970 00.

 
Vilka ska välja skola inför höstterminen?
Svar:
Skolvalet gäller:
·         Barn som fyller sex år under 2017 och önskar börja förskoleklass
·         Elever som ska börja åk 6 till hösten som idag går i en F-5 skola
·         Elever som vill välja en ny skola åk 6 till höstterminen 2017

 
Skolvalet behöver inte göras om:
·         Elever i åk 5 som redan går i en skola som har åk 6-9 och vill gå kvar på sin skola.

 
När är skolvalet?
Svar: Torsdagen den 3 februari kl.09.00 t. om måndag 23 februari kl.24.00

 
Måste jag säga upp mitt barns placering inom förskoleverksamheten inför skolstarten?
Svar: Nej, din förskoleplatsplacering kommer automatiskt att avslutas den 31 juli 2017.

 
Får jag automatiskt fritidshemsplats när jag anger önskemål om skola?
Svar: Nej, du måste själv ansöka om fritidshemsplats. Gör så här steg för steg:
1.      Gå till webbplatsen www.upplandsvasby.se/skolvaletlänk till annan webbplats
2.      Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan)
3.      Klicka på ansökan barnomsorg/fritidshemsansökan
4.      Klicka på rutan Gör din ansökan

 
Hur gör jag om jag anser att mitt barn behöver modersmålsundervisning?
Svar: Modersmålsundervisning ingår inte i skolvalet. Alla skolor Upplands Väsby erbjuder modersmålsundervisning. Kontakta rektor när ditt barn blivit antagen för mer information.

 

 Vad gäller för skolskjuts? / Får vi skolskjuts om vi väljer en skola långt bort?
Svar: Elever i årskurs 1-9 kan få skolskjuts p.g.a. avstånd eller trafikfarlig väg. Om vägen till den närmaste kommunala skolan uppfyller kriterierna för skolskjuts har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man valt en annan kommunal skola eller fristående skola under förutsättningen att även den valda skolan uppfyller kriterierna.

 
Mer information finns här

 
Hur anger jag att mitt barn önskar en viss profilklass?
Svar: Det gör du i skolvalsprogrammet i samband med val av skola under skolvalsperioden 3 februari— 23februari 2017.

 
Vad händer om jag inte väljer någon skola till mitt barn?
Svar: Alla barn som ska börja i förskoleklass eller årkurs 6 får en placering i en kommunal skola enligt närhetsprincipen.

 
Kan jag söka en skola i Upplands Väsby kommun om mitt barn är folkbokförd i en annan kommun?
Svar: Ja men inte via kommunens webbsida under skolvalsperioden. Ta istället kontakt direkt till den skola du önskar.
 

Kan jag ansöka om en skola som ligger utanför Upplands Väsby kommun?
Svar: Ja du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. Du genomför skolvalet genom kommunens webbplats och väljer då "skola i annan kommun"
 

Gäller syskonförtur vid skolvalet?
Svar: Syskonförtur kan förekomma vid de fristående skolorna. Kontakta respektive skola för att veta vad som gäller just på den skolan.

 
Syskonförtur gäller inte vid de kommunala skolorna. Där gäller endast närhetsprincipen.

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 22 besökare och inga medlemmar online