Information kring namnbyte

From 4 april 2014 bytte vi vårt juridiska företagsnamn

från Sandbergska skolan AB till Sandbergska Competens AB.

 

Med vänliga hälsningar

Sandbergska Competens AB